Pasek dekoracyjny

Mała ilość zaszczepionych przeciwko COVID-19 w gminie Luzino

Od 15 czerwca na ogólnodostępnej stronie internetowej  https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin można sprawdzić poziom wyszczepienia przeciwko COVID-19 w poszczególnych gminach w Polsce. W kraju przoduje Ciechocinek, gdzie zaszczepiono już 40,5% mieszkańców. W pierwszej dziesiątce uplasowało się również Trójmiasto (Sopot – 39,1 %, Gdańsk 37,3%, Gdynia – 35,6%).

A jak jest w gminie Luzino? Niestety, jeśli wierzyć ekspertom, że próg odporności zbiorowej dla COVID-19 osiągniemy przy 50-67%  wyszczepionych, to jeszcze daleka przed nami droga.  Według danych rządowych z 15.06.2021 r. na 2477 gmin w Polsce plasujemy się na … 2017 miejscu, przy 16,9% w pełni zaszczepionych mieszkańcach gminy. Najwięcej osób zaszczepionych w gminie Luzino jest w przedziale wiekowym  40-59 lat: 1920 osób, w następnej kolejności w grupie: 20-39 lat: 1275 osób, 60-69 lat: 817, 70+ lat: 668, 12-19 lat: 139.

Dla porównania rozkład procentowy osób w pełni zaszczepionych w powiecie wejherowskim przedstawia się następująco: Rumia – 29,9 %, m. Wejherowo – 28,1 %, Reda – 26,9 %, Choczewo – 22,2 %, g. Wejherowo – 21,4 %, Szemud – 20,7 %, Gniewino i Luzino – 16,9 %, Łęczyce – 16,3 %, Linia – 15,9 %.

Przypominamy, że w związku z funkcjonującymi punktami szczepień masowych, m.in. w Wejherowie, a ponadto przy możliwości skorzystania z darmowego transportu na szczepienia organizowanego przez Urząd Gminy (tel. 58 678 20 68), wiele w tej chwili zależy tylko od chęci społeczeństwa, by uwolnić się od widma ponownej fali zachorowań  i obostrzeń.

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer