Pasek dekoracyjny

Lokalni ambasadorzy szczepień w Gminie Luzino

W Gminie Luzino lokalni ambasadorzy szczepień zachęcają do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 oraz do czerpania informacji na ich temat z rządowych źródeł. Na zlecenie Urzędu Gminy w Luzinie zaprojektowany został afisz, na którym znalazły się sylwetki lokalnych ambasadorów szczepień, którzy nieodpłatnie włączyli się do akcji.

Plakaty zostaną wywieszone w znanych punktach na terenie wszystkich sołectw wchodzących w skład gminy oraz zostaną zamieszczone w prasie oraz w mediach społecznościowych.

Twarzami lokalnej kampanii promującej szczepienia przeciwko COVID-19 został Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, kierownik Kliniki Zdrowia w Luzinie Piotr Pelcer, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie Renata Grzenia, naczelnik OSP w Luzinie Sławomir Miotk, dziennikarz Adam Hebel, sołtys Robakowa Marzena Pallach oraz sportowcy, czyli trener Kadry Narodowej juniorów w kickboxingu Rafał Karcz oraz mistrzyni świata w kickboxingu Paulina Stenka.

Na dzień 13 lipca br. przeciwko COVID-19 w pełni zaszczepiło się jedynie niespełna 30% mieszkańców Gminy Luzino.

Ten wynik nie jest zadawalający. Postanowiliśmy zaprosić do współpracy przy promocji szczepień osoby, które pracują w odmiennych zawodach, reprezentują różną grupę wiekową i są znane tutejszym. Wszyscy chcemy uzmysłowić mieszkańcom, że szczepienie to jedyny sposób na wygranie z pandemią – mówi wójt gminy Jarosław Wejer.

W krótkim spocie video, który niebawem opublikujemy ambasadorzy szczepień tłumaczą także dlaczego zdecydowali się zaszczepić przeciwko COVID-19.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer