Pasek dekoracyjny

Ostatni miesiąc na spisanie w NSP!

Tylko do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań!

CZY WIESZ, ŻE  …  Spis trwa od 1 kwietnia, a do 31 sierpnia spisało się jedynie 59% mieszkańców gminy Luzino?

Potrafisz sam się spisać, ale odwlekasz ten moment, bo nie masz czasu? Spis 1 osoby wraz z opisem domu trwa około 7 min! Potem dodajesz tylko domowników: ich pesele, wykształcenie, pracę itp… razem poświęcając około 3 min. na osobę. Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/

CZY WIESZ, ŻE … na terenie gminy Luzino GUS powołał 4 rachmistrzów, którzy dzwonią lub odwiedzają mieszkańców?

Mimo, że potrafisz się spisać, czekasz na rachmistrza ……  do spisania pozostało około 8000 osób. W ciągu miesiąca 1 rachmistrz musiałby spisać 2000 osób! Pozostaw rachmistrzowi przypadki osób wykluczonych cyfrowo, a sam spisz się jak najszybciej, by przestać być dalej ujętym na wykazie do spisu.

CZY WIESZ, ŻE  …  w naszym Urzędzie Gminy Luzino pomożemy Ci wypełnić obowiązek spisowy? NIE POTRAFISZ SAM SIĘ SPISAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ? PRZYJDŹ DO URZĘDU GMINY LUZINO! Weź ze sobą PESELE domowników, dopytaj się o ADRES FIRMY, w której są zatrudnieni, ustal POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ mieszkania i przybliżony ROK ODDANIA BUDYNKU DO UŻYTKU. Na pozostałe pytania zapewne odpowiesz „z marszu”.


Pomoc świadczymy w Biurze Rady Gminy przy ul. 10 Marca 11 oraz w Sekretariacie przy ul. Ofiar Stutthofu 11.   

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer