Pasek dekoracyjny

Przypadek zachorowania na COVID-19 w SP w Kębłowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, informuje że u  pracownika szkoły potwierdzone zostało zachorowanie na COVID-19. Decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, pracownicy szkoły, którzy mieli bliski, bezpośredni kontakt z osobą chorą oraz dzieci z klasy 1a i ich rodzice
i pozostali domownicy wspólnie zamieszkujący, objęci zostali domową kwarantanną oraz dochodzeniem epidemiologicznym do dnia 25 października 2020r. Od dnia 19.10.2020r. w klasie 1a, do końca kwarantanny wprowadza się zdalne nauczanie.

Na prośbę Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie przypomina się, że osoby objęte kwarantanną mają zakaz opuszczania miejsca zamieszkania i kontaktu z innymi osobami. W najbliższym czasie przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej skontaktuje się z osobami będącymi na kwarantannie, w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.

Jednocześnie informuję, iż dyrektor przedszkola pozostaje w stałym kontakcie
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie.

                                                                                                                          (-) Renata Grzenia

                                                                                                                              Dyrektor szkoły