Pasek dekoracyjny

Stypendia Wójta Gminy Luzino przyznane

Wczoraj, 15 września br. wręczone zostały akty przyznania stypendium Wójta Gminy Luzino. Otrzymało je 8 uczniów z terenu gminy za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021. Uroczystość odbyła się w murach luzińskiej biblioteki.

– Gratuluję Wam determinacji Drodzy Stypendyści, ponieważ miniony rok szkolny nie należał do najłatwiejszych – mówił Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer. Wasza mobilizacja do nauki podczas pandemii i zdalnego nauczania zasługuje na szczególne wyróżnienie – dodał wójt.

Stypendia otrzymali: Zofia Brzezińska – uczennica SP w Kębłowie, Agata Klawikowska – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, Aleksandra Hinz – absolwentka SP nr 2 im. Prof. Gerarda Labudy w Luzinie, Piotr Baranowski – uczeń SP im. Jana Pawła II w Kębłowie, Karolina Plichta – uczennica SP nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, Martyna Labuda – absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, Bartosz Potrykus – absolwent SP nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie oraz Nikodem Socha – uczeń SP nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie.

Oprawa muzyczna wydarzenia została przygotowana i zaprezentowana przez zespół Eve Quartet, nad którym opiekę artystyczną sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer