Pasek dekoracyjny

Wideo tłumacz dla osób głuchych

Urząd Gminy Luzino oferuje usługę Wideo tłumacz dla osób głuchych, w ramach której można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM).

Można z niej skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać.

Zaraz po wejściu do budynku przy ul. Ofiar Stutthofu 11 po prawej stronie jest Kancelaria. Wchodząc tam, trzeba poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Na przykład można mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideo tłumacza”. Pracownicy kancelarii w kilka minut zorganizują taką możliwość.

Z tłumaczem PJM można również połączyć się za pomocą naszej strony internetowej. W tym celu należy kliknąć w poniższy przycisk.

POŁĄCZ SIĘ Z TŁUMACZEM PJM ONLINE

 

 

Połączenie jest szybkie, proste i bezpłatne, a dzięki temu macie Państwo swobodny kontakt z naszymi pracownikami.

Kontaktować się można w godzinach:

– poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8:00 do 15:30

– środa: 8:45 do 16:45

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer