Pasek dekoracyjny

Zagrożenie wystąpienia grypy ptaków

W związku z okresem jesiennym i nasiloną migracją ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie przypomina o bezpośrednim zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Choroba cechuje się nietypowym przebiegiem, początkowo mogącym się ograniczyć do spadku produkcji i zmniejszenia pobierania paszy. Z reguły przebiega z niską śmiertelnością, ale jednocześnie ma wysoki stopień rozprzestrzeniania się.

W związku z powyższym konieczne jest zadbania o odpowiednie zabezpieczenie paszy, ściółki oraz drobiu przed dzikimi ptakami wędrownymi, które są wektorem wirusa HPAI.

Obowiązujące zasady bioasekuracji określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 oz. 722).