Pasek dekoracyjny

Zmarł wieloletni Radny Gminy Luzino – Edmund Słowi

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Edmunda Słowi
– Radnego Gminy Luzino w latach 1998-2018
Pani Genowefie Słowi
Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Wejherowskiego
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy w tych trudnych chwilach
po śmierci męża
składają
Radni i Wójt Gminy Luzino

Edmund Słowi – ur. 17 sierpnia 1943 roku, zm. 8 września 2021 r., Radny Gminy Luzino w latach 1998 – 2018.
Pełnił następujące funkcje w Komisjach Rady Gminy na przestrzeni pięciu kadencji:
1. III Kadencja Rady Gminy Luzino (1998-2002) – członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
2. IV Kadencja Rady Gminy Luzino (2002 – 2006) – członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
3. V Kadencja Rady Gminy Luzino (2006 – 2010)- członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
4. VI Kadencja Rady Gminy Luzino (2010-2014) – członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej (od 23.05.2013 r.),
5. VII Kadencja Rady Gminy Luzino 2014-2018 – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
Pełnił funkcję członka Rady Sołeckiej wsi Luzino w kadencji 2019-2024.
W 2019 r. został uhonorowany medalem ,,Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” za wkład w dzieło rozwoju i promocji Powiatu Wejherowskiego.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer