Pasek dekoracyjny

POIiŚ 2014-2020

FE_IS_RGB

OPIS PROJEKTU

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowanie sieci wodociągowej, wybudowanie ujęć wody (studni głębinowych), wsparcie Stacji Uzdatnia Wody w Kębłowie oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiekty SUW Luzino, SUW Kębłowo oraz OŚ Luzino. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty efekt rzeczowy projektu w postaci wybudowania kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 54,21 km, przebudowania sieci wodociągowej o łącznej długości 17,38 km, wybudowania 4 ujęć wody (studni głębinowych) w miejscowości Luzino, Kębłowo oraz Sychowo oraz wsparta zostanie jedna Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Kębłowo. Poza tym w wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty również efekt ekologiczny w postaci przyłączenia nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej w ilości 4800 RLM oraz po zakończeniu projektu zostanie uzdatnionej 140 000 m3/rok. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

 

 

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny – lipiec 2019 r.

ePUAP logotyp

fe_is_rgb-1_02

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.