Pasek dekoracyjny

Aktualności

Praca: nauczyciel wychowania przedszkolnego

 • 28 lipca 2021r.
 • Dodał: Redaktor UG
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego zatrudni na czas określony nauczyciela wychowania przedszkolnego z uprawnieniami do nauki języka angielskiego. Praca od 1 września 2021 r. Miejsce pracy: […] Więcej

Standard Minimum na Rzecz Niepełnosprawnych – ankieta

 • 23 lipca 2021r.
 • Dodał: Redaktor UG
Powiat Wejherowski przystąpił do prac związanych z wdrażaniem Standardu Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotował ankietę badającą życie i […] Więcej

Konkurs na mini granty dla wolontariatu

 • 23 lipca 2021r.
 • Dodał: Redaktor UG
Ogłoszono pierwszą edycję „Konkursu na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” w województwie pomorskim. W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie w kwocie do 1.000 […] Więcej

Dotacja gminy Luzino na usunięcie azbestu

 • 23 lipca 2021r.
 • Dodał: Redaktor UG
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LUZINO Wójt Gminy Luzino zgodnie z uchwałą nr  XXIV/366/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu […] Więcej

Ankieta dla prowadzących rolnictwo precyzyjne

 • 23 lipca 2021r.
 • Dodał: Redaktor UG
Komunikat Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego: „Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła zbadać powiązanie między przemysłem kosmicznym, a polskim przemysłem rolniczym. Rozpoczęto przygotowania raportu nt. rolnictwa precyzyjnego, […] Więcej

Krajowa wyszukiwarka Ekodotacji

 • 23 lipca 2021r.
 • Dodał: Redaktor UG
Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/). Zawiera ona wszystkie prowadzone obecnie programy dofinansowania […] Więcej

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.06.2021 r.), do dnia 15 lipca 2021 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer